Bli medlem

Bli medlem

Inntil videre tar klubben imot nye medlemmer til alle parteier. Søknad om medlemskap foretas gjennom www.minidrett.no. Her må du logge deg inn. Følg instruksjonene på skjermen. Hvis du en ny på "minidrett" eller får problemer med innloggingen, tar du kontakt med supporttelefonen på tlf 03615.

 

Dersom du har spørsmål kan sende en e-post til klubben på post@kik.no.

 

Medlemsskap i Kristiansand ishockeyklubb koster kr 200,- pr år for

enkeltmedlemmer og kr 500,- for familiemedlemskap.

 

For å delta på klubbens istreninger må treningsavgift være betalt, med

følgende satser;

 

Voksne, fra fylte 18 år: kr 4.500,- pr sesong, med fradrag av inntil kr 1.500,- for dugnadsinnsats.

Barn på Skøyte og hockeyskolen 4-9 år:kr 200,- pr semester, kr 400,- pr sesong.

Hockey U9-U20 Kunstløp og damer : kr 2.250,- pr sesong, med fradrag for inntil kr 750,- for dugnadsinnsats.

Helttids studenter med studentbevis kr 1.500,- pr sesong.

 

 

 

Spørsmål kontakt oss på post@kik.no

INFO: